De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ ESCOLA BRESSOL CAU CATAU SL amb CIF B67442772 i domicili social situat en PLAÇA DEL VALLS 13-14 08201, SABADELL (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ESCOLA BRESSOL CAU CATAU SL té previst realitzar:

  • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de la persona interessada.D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal PLAÇA DEL VALLES 13-14 08201, SABADELL (BARCELONA) o al correu electrònic administracio@caucatau.com. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat d’ESCOLA BRESSOL CAU CATAU SL.