desenvolupament-integral

L’objectiu de l’equip del Cau-Catau és vetllar pel desenvolupament integral dels infants: emocional, cognitiu, físic i social en contacte amb altres nens i nenes. Per tal d’aconseguir-ho cal:

  • Oferir un conjunt d’experiències que els hi donen la possibilitat de desenvolupar-se dins d’un entorn complexa amb el que interactuar
  • Partir sempre de les seves necessitats i interessos i respectant el seus ritmes i diferències.
  • Potenciar en cada infant la curiositat i l’afany de descoberta
  • Potenciar l’autonomia de l’infant, considerant-lo competent i protagonista actiu del seu aprenentatge, i respectant el seu propi procés de raonament.
  • Respectar les emocions dels infants i afavorir la seva manifestació
  • Crear un entorn on se sentin segurs, estimats, valorats i individualitzats.
  • Col·laborar amb la família a fi d’afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat dels infants.
  • També és un dels nostres objectius vetllar per la creació i manteniment d’un equip pedagògic preparat i al mateix temps en constant formació.