22712395_1690166031002489_7520499899262017763_o
  • La nostra metodologia es basa en l’organització d’espais, temps i materials de tal manera que possibilitin l’experimentació i la descoberta. Això vol dir la creació d’espais vivencials que ajudin a construir significat i propiciïn un coneixement estructurant.
  • Per tal d’afavorir la seva socialització i respectar diferents ritmes d’aprenentatge fem tallers temàtics en agrupacions flexibles.
  • L’equilibri entre joc espontani i proposta d’activitats potencia la descoberta activa dels infants i se’ls converteix en subjectes actius de la seva educació.
  • Les activitats fora de l’escola ens permeten fer noves descobertes i experimentar noves emocions i adequar la nostra activitat a aquests espais.
  • La celebració de festes populars ens permet acostar al infant urbà allò que li permet entendre i conèixer les seves arrels en el temps i en l’espai.
  • Els tallers amb pares ens permeten copsar els seus neguits i crear un espai de comunicació entre les famílies i l’escola i de compartir activitats amb els infants.